Recente update 30 januari 2023

 FANTASTISCHE EXTRA GIFT VAN PAARDESTAL BERKEL en RODENRIJS

Op 27 november werden we verrast met een fantastische gift van € 3000.-  voor ons werk in    Letland, geweldig dit extra steuntje in de rug net voordat we weer voor onze "kerstreis"naar Letland vertrekken om daar kerstvieringen van kinderen en ouderen mogelijk te maken. Bestuur en vrijwilligers van Stichting "Onder de Toren - Paardestal " hartelijk dank.


Van de zusterclub van de Hervormde Kerk in Epe kregen we een aantal zakken met gebreide kleding, sjaals en mutsen die wij verzonden naar de school in Straupe en de school in Stalgene.

Inmiddels is de kleding daar al aangekomen en wordt verdeeld onder de kinderen. Een mooi kerstcadeautje. De kinderen vinden het fantastisch en ze zitten er deze winter dan ook weer warm bij. Hartelijk dank dames van de zusterclub Epe.


Van de stichting de Paardestal in Berkel en Rodenrijs kregen we op 22 oktober een gift van € 1860.-   voor een aantal projecten voor de school in Straupe. Daarnaast kregen we een bedrag van € 2140.- totaal dus € 4000.- te besteden aan doelen naar keuze. Het zaal o.a. worden besteed aan het ouderencentrum in Ludza.

Fantastisch deze giften en voor ons een enorme steun in de rug. Vrijwilligers bedankt.


Van de Chr. korfbalvereniging Fiks in Oegstgeest kregen we i.v.m. sponsorwissel 180 kilo trainingspakken. Deze worden verzonden naar de school in Straupe zodat de 200 leerlingen bij het sporten in  de zelfde sportoutfit kunnen lopen.


 Op 27 september 2017 kreeg voorzitter Joop Fuijkkink, in de Letse ambassade in de Haag, uit handen van de van   de Minister president van Letland, Maris Kucinskis, een oorkonde overhandigd waarin waardering werd  uitgesproken over de jarenlange inzet en het uitvoeren van diverse projecten door de Stichting Hulp Letland.


In oktober werden er diverse dozen met kleding verzonden naar de school in Straupe en het bejaardentehuis in Ludza, waaronder hoogwaardige gehoorapparatuur. 


9 persoonsbus naar bejaardentehuis Ludza. 

Begin mei 2017 zal de 9 persoonsbus, welke is geschonken door 3B bus Lansingerland, worden gebracht naar de gemeente Ludza. De bus zal daar worden ingezet voor het vervoer van ouderen.


Reis december 2016 naar Letland.


de reis naar Letland is weer voltooid, van 10 tot 16 december bezochten Joop en Coby diverse projecten in Riga, Stalgene, Jelgava en Straupe, om te ondersteunen voor de kerstdagen. Een verslag hierover is te vinden in de nieuwsbrief van het voorjaar 2017

Actie voor stel in Kuldiga.

Via de voorzitter van het Moeder Godskoor in Roosendaal, verbonden aan kerk , waarvan Gunita Kronberga  al vele jaren dirigente is het bericht gekregen dat van een jong stel, de broer van Gunita en haar verloofde, het huis is afgebrand.

Zoals het voorlopige onderzoek uitwijst in de brand aangestoken, mogelijk door de vorige eigenaar, die het Jonge stel de woning niet gunde.

Na 3 jaar van noeste arbeid en al hun spaargeld, was de woning haast af en kon het stel werken aan een toekomstig gezinnetje.

Helaas, alles is weg, kleding, schoenen, materiaal en de droom van een eigen huisje.

Wat rest zijn de kosten van het opruimen van de ruïne.

Een spontane actie in Roosendaal en Zeeland om dit stel te helpen.

Vanuit onze Stichting werd een bedrag van € 1000.- overgemaakt om de 1e nood te ledigen.

Van de Stichting Paardestal in Berkel en Rodenrijs kregen we op 12 oktober een fantastische gift van een 9 persoonsbus voor Letland. Tevens, als complete verrassing, werd ook een cheque overhandig met een bedrag van € 2000.- Een fantastisch gebaar van de vrijwilligers van deze Stichting in Berkel waar we uiteraard erg blij mee zijn. Op korte termijn gaan we bekijken waar deze bus in Letland het best op haar plaats is.

Eind juli en begin augustus werd er ruim 150 kilo sportkleding, winterkleding, thermohemden en schoenen (allemaal nieuw) verstuurd naar de school in Straupe en kan met de feestelijke opening van het schoolseizoen op 1 september a.s. worden uitgedeeld aan de ruim 200 leerlingen.


Voor de Pasen maakten we weer € 2400.- over naar diverse projecten in Letland. Zo kunnen kinderen in Straupe, Ainazi en Ludza weer een mooi Pasen vieren. Daarnaast is er weer gezorgd voor een Paasmaaltijd voor de bejaarden in het ouderencentrum in Ludza.Voor de Pasen maakten we weer € 2400.- over naar diverse projecten in Letland. Zo kunnen kinderen in Straupe, Ainazi en Ludza weer een mooi Pasen vieren. Daarnaast is er weer gezorgd voor een Paasmaaltijd voor de bejaarden in het ouderencentrum in Ludza.Bij BVA werd begin juni een partij sportkleding gekocht voor minder dan 10% van de waarde. Deze kleding zal worden verstuurd naar diverse projecten o.a. naar het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi.


Eind mei werden we verrast met een gift van € 1500.- van de Pelgrimshoeve in Zoetermeer. Dit bedrag zal worden besteed voor een project van het psychistrische kinderziekenhuis in Ainazi.  Doordat het aantal patiëntjes haast 2x zo groot is dan het aantal waarvoor het ziekenhuis bedoeld is er een onevenredige druk ontstaan op het gebouw, het materiaal en b.v. het speelgoed. Er is behoefte aan extra meubilair, extra reparaties aan de diverse kamers en men wil sportkelding aanschaffen om de kinderen buiten te laten spelen zodat de druk binnen wat afneemt.  Het bedrag van € 1500.- zal voor deze doelen worden overgemaakt naar Ilona Balode.


2016 bezochten de politieweduwe Inara Truhanova en  haar dochter Olya voor 4 dagen Nederland. In september 1994 werd de man van Inara en de vader van Olya doodgeschoten op de markt in Riga. De politieman stierf samen met een collega en direct na de begrafenis waren wij bij haar thuis om haar ondersteuning  te bieden.

In het Letland van toen was er geen uitkering en of pensioen voor de achtergebleven familieleden. Inara en Olya bleven onverzorgd achter. Door o.a. in spanningen van onze Stichting, de Algemene Christelijke Politiebond, de lokale pers en tv en de Kon. Marechaussee vereniging konden we in 1999 bewerkstellingen dat politie en brandweerweduwen en hun kinderen en éénmalige uitkering kregen en een pensioen.


Wij nodigen onze Letten uit, maar verwachten wel dat ze de reis zelf betalen. Het onderkomen, de excursies en het eten wordt door de bestuursleden zelf betaald. Bij het afscheid geven we onze bezoekers meestal een vergoeding voor de reiskosten, zodat ze weer kunnen sparen voor een volgende reis naar Nederland.


Van de Christelijke korfbalvereniging FIKS uit Oegstgeest kregen we alle sportkleding van het vorige seizoen i.v.m. sponsorwisseling. Deze kleding werd verstuurd naar de school in Straupe zodat de 200 leerlingen nu in eigen outfit aan sportwedstrijden mee kunnen doen.

Sommige kinderen wilden de perfecte sportkleding na het passen niet meer uitdoen.   FIKS bedankt.


Van een bevriend bedrijf in het midden van Nederland kregen we een grote partij kinderkleding, kinderschoenen en werkkleding en schoenen gratis aangeboden. Daarnaast konden we kinderkleding kopen met 80% korting.

Deze kleding werd verdeeld over diverse projecten in Letland. Totaal stuurden we, net voor Pasen, 350 kg op naar Letland.


Tevens werden slippers en pantoffels aangeschaft voor de 35 ouderen van het bejaardentehuis in Ludza.

Net voor Pasen kwam dit aan in Letland. Tevens zorgden we voor een bijzondere traktatie voor de ouderen en schaften we in Letland handdoeken en zeep voor hen aan.


Tijdens ons bezoek in december 2015 waren we geschrokken van de omstandigheden waaronder deze 35 ouderen in het bejaardentehuis in Ludza moesten leven. Met de kerst slechts een metalen kroes met thee en een droge boterham. Mede door sponsoren en de opbrengst van de speculaaspoppen konden we met Pasen er voor hen een feest van maken.


Pasen 2016:

Met Pasen werd voor een bedrag van totaal € 2600.- overgemaakt naar diverse projecten in Letland t.w., het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi, het kindertehuis Abelite en het bejaardentehuis in Ludza en de school in Straupe. In de tuin van het ziekenhuis in Ainazi wordt jaarlijks, als dank voor de ondersteuning, in bloemen, Holland uitgebeeld.

Ook de gezinnen van Alksne, Satibaldievs, Sephnocok kregen een Paasbijdrage.


Op 8 februari 2016 werden er naar de school in Straupe weer 2 dozen van ieder 30 kg, sportkleding en sporttassen van TOGB en nieuwe winterjassen verzonden.


In het kader van de dienst voor de eenheid en de Week van Gebed heeft de Raad van Kerken gekozen voor LETLAND.

De kerkelijke gemeenten van Joure hebben informatie bij ons ingewonnen en hebben toegezegd de collecte tijdens deze week te willen besteden aan projecten van onze Stichting.

'Het woord is aan jou' is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen door heel Nederland organiseren bijeenkomsten met de teksten die vanuit Letland zijn gemaakt.


Collecte

Aan het bureau van de Raad van Kerken wordt vaak gevraagd of er een collectedoel is dat te maken heeft met het land dat de dienst heeft voorbereid. In dit geval is dat Letland. Vanuit de collecte in Workum kregen we een bijdrage van € 200.- en van die uit Oosterwolde van  € 155.-  De bedragen zullen worden besteed voor het psy. kinderziekenhuis in Ainazi.


Joop en Coby vertrekken op 24 december 2015 voor een week naar Letland en zullen o.a. Ludza bezoeken. Op het programma staan een gesprek met de burgemeester van Ludza en het bezoek aan de projecten in Ludza en Rezekne. Daarnaast zullen ze de kerstnachtdienst in Riga meemaken en enkele projecten in deze hoofdstad bezoeken.

LEGAAT

In oktober 2015 kregen we via een notaris in Zevenhuizen een legaat toegewezen van

€ 5000.- van een donateur in Bleiswijk die in het voorjaar 2015 overleden was. Naast het verdriet van het overlijden is er de blijdschap dat deze donateur, bij leven, ons bedacht heeft in haar testament. Een stap die zij gemaakt heeft in overtuiging dat onze Stichting, na haar overlijden dit geld op een goede en juiste zou besteden. Deze donateur ondersteunde in de vele jaren dat zij verbonden was aan onze Stichting, het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi, de familie Alksne en de school in Straupe, Het bedrag van dit legaat, zal over deze 3 doelen worden verdeeld.


Een legaat kan worden geregeld via een testament bij de notaris. Wij zijn een ANBI instelling hetgeen inhoudt dat wij elk bedrag was wordt geschoken in haar geheel krijgen. Er hoeft dus geen erfbelasting te worden afgedragen.


Op 4 november verzonden wij 6 dozen sportkleding van TOGB Berkel en Rodenrijs, kinder en dameskleding, speelgoed en poppen( totaal 190 kilo) naar de school in Straupe, Ludza en naar het kinder psy. ziekenhuis in Ainazi.

Op dit moment worden van TOGB voetbal en handbal Berkel alle trainingspakken en sportkleding met een "oude"  sponsor uitgezocht en voor verzending gereed gemaakt. Ook de dames van "de Ark"hebben weer kleding gebreid en poppen aangekleed. Deze dozen staan al klaar voor verzending. Deze kleding wordt verzonden naar het psychiatiesche kinderziekenhuis in Ainazi en de school,in Straupe.


Afgelopen week, 8 oktober, verzonden wij weer 30 kilo nieuwe kinderkleding en winterlaarsjes voor het kindertehuis in Ludza.


Er zijn 8269 speculaaspoppen besteld en zijn we volop bezig met het bezorgen van de bestellingen. Tevens verkochten we de afgelopen maanden 800 speciale kookboeken, afkomstig uit een faillissement. Een tegenvaller is dat de "zorg "in Nederland op een financieel dieptepunt zit en er geen geld meer is om deze heerlijke poppen te bestellen voor het personeel en de cliënten. Een "aderlating "van 1700 speculaaspoppen. Maar we gaan niet bij de "speculaaspoppen" neerzitten en proberen nieuwe klanten te benaderen.Eind september verstuurden we weer ruim 140 kg nieuwe kleding naar onze projecten in Straupe, Ludza en Ainazi. Dozen met nieuwe kinderkleding die wij kregen van een bevriende winkelketen in het midden van het land en de ruim 250 ijsmutsen en handschoenen die wij goedkoop konden overnemen van Karwei in Berkel en Rodenrijs. In de dozen ook poppen welke met nieuwe gebreide kleding (dames van de Ark in Berkel) een bijzonder speelgoed is voor de kinderen in Letland.


Begin september 2015 werden we weer verrast met een donatie/gift van de Stichting "Onder de Toren / Paardenstal vanuit Berkel en Rodenrijs van € 2000.--Dit keer ook weer ter ondersteuning van een scholenproject.


De gift kwam binnen net op het moment dat we bericht kregen van de school in Straupe dat tijdens de schoolvakantie in augustus de bliksem vlakbij de school was ingeslagen, waardoor schade ontstond aan het dak van de school en alle computers en randapparatuur werd vernield. Met de school gaan we kijken wat wij kunnen betekenen voor vervanging, voorzover de verzekering niet alle schade dekt.


Op 18 juli, tijdens het Pargauja festival werd het leerpad van de school in Straupe officieel geopend.Een groots feest in de tuin van het kasteel / school, waarbij tevens een concert werd gegeven door Valery Satibaldievs, welk concert werd gesponsord vanuit de opbrengst van de collecte van het 5 mei concert in Berkel en Rodenrijs.

Met veel menskracht van onderwijzend personeel en de kinderen van de school en de steun van de Stichting "Onder de Toren"kwam dit project tot stand en in de tuin is een groot "leerpad" voor kinderen en volwassenen ontstaan, waarvoor inmiddels internationale belangstelling is.


Eind juni werden we weer verrast met een donatie/gift van de Stichting "Onder de Toren / Paardenstal vanuit Berkel en Rodenrijs van € 2000.--

Deze gift kwam op een goed moment, omdat de school in Straupe een verzoek had gedaan om ondersteuning van een bijzonder project.

Voor de 1e keer in 40 jaar, mocht, na het winnen van voorrondes, de school weer meedoen aan het dancefestival voor kinderen in de hoofdstad Riga. Een week durend evenement waar gedanst zou worden in traditionele Letse danskleding.


Echter niet alle kinderen, vooral de kleintjes, bezaten de specifieke danskleding en schoenen en tevens wilde men school T shirts om de in de grote menigte de kinderen te kunnen herkennen.Met de gift van de Paardestal kon direct deze doelen worden ondersteund en bezorgden we veel kinderen van de school een fantastische week in  Riga.


OPBRENGST SPONSORLOOP SCHOOL  "de KRIEKENHOF" Oud-Beijerland


Woensdag 3 juni j.l. was het dan zo ver, het bedrag van de sponsorloop van de school zou aan onze Stichting overhandigd worden. Tot het laatste moment was voor ons het bedrag ook onbekend.Geweldig was het wat de 140 leerlingen, van klein en groot bij elkaar gelopen hadden, € 1979.80, totaal, geweldig. De helft van de opbrengst is voor het opknappen van het schoolplein van de school. Het bedrag van € 989.90 gaat naar de school in Straupe en zal gebruikt worden voor de inrichting van een leslokaal voor de Letse taal en een speciale onderzoekshoek in het natuurkunde lokaal.


Geweldig dat dit mogelijk is en dat omdat kinderen in Nederland voor andere kinderen in de wereld willen zorgen en daar ook "hard" voor willen lopen. KLASSE.


Schitterend Bevrijdingsconcert                               


De 15-jarige Valerija Satibaldijeva ontving tot haar grote verrassing uit handen van Joop Fuijkkink namens de Stichting Hulp Letland een splinternieuwe viool. Foto’s: John Hofman.

Schitterend Bevrijdingsconcert  Publicatie Heraut - foto en tekst John Hofman.


Berkel en Rodenrijs – 5 mei 2015, een dag met fikse regenbuien, veel wind én zon, maar vooral genieten en vieren van onze vrijheid, werd ’s avonds afgesloten met een prachtig Bevrijdingsconcert in de Bron. En dat, dankzij de Stichting Hulp Letland, een aantal sponsors en donateurs. Koor- en samenzang, optreden van solisten uit Letland en schitterend orgel- en pianospel zorgden voor een onvergetelijke avond.


John Hofman


We mochten deze dag 70 jaar bevrijding vieren. Voor de inwoners van Letland kwam de echte bevrijding, na 50 jaar onderdrukking, pas op 4 mei 1991. De gezamenlijke koren, Christelijk Gemengd Koor The Credo Singers uit Rotterdam en het Hollands Christelijk Mannenkoor uit Berkel en Rodenrijs beten het spits indrukwekkend af met het toepasselijke lied voor deze avond: Ere zij God in de hoge, waarna beide volksliederen staande werden gezongen, de vlaggen van Nederland en Letland aan de zijkanten van het kerkorgel gedrapeerd.


Voorzitter van de stichting, Joop Fuijkkink, heette een volle kerkzaal welkom en beloofde een fantastisch concert. Dat werd het ook. Allereerst kon hij een van de solisten, de inmiddels 15- jarige Valerija Satibaldijeva tot haar grote verrassing, namens de Stichting, een oude maar perfecte viool overhandigen.(1830-1850) De dankbaarheid was van haar gezicht af te lezen en uiteraard werd de viool direct ‘uitgeprobeerd’ deze avond. Ze klonk goed, mede dankzij het talent van deze zeer jong muzikante/zangeres, die al eerder bij een concert in Berkel te horen was. Ze beschikt over een zeer zuivere en krachtige stem die volledig tot zijn recht kwam bij liederen als ‘You raise me up’, dat ze samen met de andere solist, Dainis Skutelis, zong of het altijd aansprekende ‘Mama’. Ze zong ook enkele populaire nummers met muziekband, zoals ‘Cry me a River’. Tenor Dainis, inmiddels ook weer enkele jaren ouder, mag met recht ‘een gouden talent’, de erkenning die hij al in 2008 verkreeg, worden genoemd. Vooral het Sanctus, samen met The Credo Singers, maakte indruk op het publiek. Indruk maakten ook de dirigenten/pianisten Arjan Breukhoven en Bert Kruis die soms twee koren (zo’n 250 ‘man’, red.) tegelijk moesten dirigeren, maar we willen toch even de jonge organist/pianist Mark Brandwijk apart in het zonnetje zetten. Nog maar 20 jaar jong, speelt hij de sterren van de hemel en begeleidde Valerija op een manier of hij dit al jaren doet en het vierhandig, soms razendsnelle spel met Arjan Breukhoven in ‘The entertainer’ werd beloond met een daverend applaus. Sommige liederen waren, zo bleek, zowel met beide koren als met de solisten, kort voor het concert even met elkaar door genomen en ’s avonds stond alles als een huis!


Verbondenheid

Heel plezierig was (want een programma met zo’n 25 ‘onderdelen’ is toch een lange zit), dat er regelmatig samenzang was en dat het publiek ook werd betrokken bij de vaderlandse liederen en de Vera Lynn medley die op 5 mei uiteraard niet mochten ontbreken.

Een van de aanwezigen was de ambassadeur van Letland, de heer Maris Klisang. Hij sprak zijn dank uit naar de stichting Hulp Letland voor hetgeen ze al die jaren al voor Letland heeft betekend en er nog steeds aan bijdraagt om de mensen daar te helpen het leven wat aangenamer te maken. Hij sprak over de verbondenheid tussen Lansingerland en Letland en was blij dit concert bij te mogen wonen.


Deze prachtige avond werd afgesloten door beide koren met het Dank Sei dir Herr, ondersteund door Valerija op viool. Donderdag 7 mei vloog het Let’s gezelschap met een heel fijn gevoel, goede herinneringen aan dit concert en dank aan het echtpaar Fuijkkink voor de gastvrijheid weer terug naar Letland.


Tot slot een mooi berichtje om te vermelden: de collecte die deze avond gehouden werd, leverde een bedrag van € 1811,- op, bestemd voor het geven van muziekmiddagen in kindertehuizen en psychiatrische inrichtingen in Letland.


Het 5 mei bevrijdingsconcert was weer een groot succes. Onze Letse gasten traden op in 2 concerten te Goes en Lansingerland. Mooie concertavonden, waarbij de bevrijding van Letland en Nederland werd gevierd.


Met onze gasten bezochten we o.a. Brielle, Ouddorp, Zierikzee, Zaanse Schans, Volendam, Marken en het Kröller Muller museum in Otterlo. De collecte van het 5 mei concert bracht € 1811.- voor een project van muziekmiddagen in kindertehuizen en het psy. kinderziekenhuis in Ainazi en de school in Straupe.


Van de stichting G.E.K. in Lansingerland, die zich inzet voor de inwoners van Lansingerland die het minder hebben, kregen wij gebruikte baby en kinderkleding voor projecten in Letland. De kleding zal worden verzonden. De Stichting G.E.K. wat staat voor  "Geef een Kans" heeft o.a. een kledingbank en  zij organiseren muzieklessen, voor mensen met een klein budget.


De Christelijke school de Kriekenhof in Oud Beijerland gaat op 24 april met 140 leerlingen een sponsorloop houden. Doel, vernieuwing van het speelplein van de school en de helft van de opbrengst is voor een project voor de school in Straupe.

Onder "LET's GO" gaan om 10.00 uur de kinderen van start.

Op 8 april is er voor de leerlingen een korte lezing over de hulpverlening in Letland.


Afgelopen week kochten we 270 ijsmutsen voor kinderen bij KARWEI in Berkel en Rodenrijs. Van de uitverkoopprijs van € 1.- per stuk werd nog 35% afgedaan en kregen we nog 20 ijsmutsen en wanten gratis. In september zullen  deze winterattributen worden verzonden naar diverse doelen in Letland.


Op 10 december 2014 vertrokken Joop en Coby weer voor 7 dagen naar Letland om daar het geld van de speculaaspoppen over te dragen aan diverse projecten. Zo konden diverse scholen, het kindertehuis Abelite en het psy. kinderziekenhuis in Ainazi met de kinderen weer kerstfeest vieren met een Hollands randje en lichtje.

Ook werden weer diverse gezinnen, invaliden en weduwen financieel ondersteund. In totaal werd een bedrag van 12700.- weggeschonken in Letland met de kerst.


Deze week( 4 december 2014)  zullen er weer 2 dozen gebreide kleding en poppen worden gestuurd naar het kindertehuis Abelite in Istalsna en het psy. kinderziekenhuis is Ainazi. In Berkel was men weer hard aan het breien geslagen en deze kleding komt goed uit net voor de winter. Tevens gaat er een doos van 30 kg naar Riga met babykleding.


Het eind resultaat van de SPECULAASPOPPENACTIE 2014 is 9654 speculaaspoppen. Fantastisch weer.De laatste dagen moesten we veel mensen teleurstellen omdat de poppen uitverkocht waren en er toch nog late bestellingen binnenkwamen - Een opsteker voor 2015.

Met de opbrengst zullen o.a. de kerstvieringen in het kindertehuis Abelite, de scholen in Straupe, Stalgene en Ainazi en het kindertehuis Abelite in Istalsna worden bekostigd. Tevens zal hulp worden geleverd aan diverse gezinnen.


De kiltgroep Bleiswijk maakte zo'n 60 kroel-hazen voor het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi.


De dames van de koffieploeg van donderdag in kerkgebouw de Ark in Berkel en Rodenrijs zijn aan het breien geweest en het resultaat mag er wezen.2 dozen met ruim 25 kg gebreide kinderkleertjes, shawls, truien en poppen werden naar het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi opgestuurd. De kinderen zijn er erg gelukkig mee volgens directrice Ilona Balode. De lokale pers  bestede er aandacht aan:


Afgelopen zaterdag was de voorzitter van onze Stichting in het programma van de EO "Nederland zingt op verzoek"  te zien en werd het verzoeknummer GOD EN GOD ALONE aangevraagd voor de donateurs en vrijwilligers.


Op 4 september 2014 werd, via een bevriende relatie, 230 kg nieuwe kinder zomer en winterkleding verstuurd naar het kindertehuis Abelite in Ludza, het kinderziekenhuis in Ainazi en de school in Straupe. Ook enkele gezinnen krijgen nieuwe winterkleding.

Afgelopen week kregen we 2 bijzondere mededelingen:


1e: Stichting "de Paardestal" in Berkel en Rodenrijs sponsorde ons met  € 2193.- voor 2 doelen tw. een leerpad in het park bij de school in Straupe en voor de 4 dochters van het gezin Alksne in Straupe het schoolgeld en de maaltijden voor het schoolseizoen 2014-2015.

2e: Van een bevriende relatie kregen we voor ruim € 8000.- aan nieuwe kleding voor kinderen voor een gemiddelde van 15% van de verkoopwaarde. Het bedrijf wil verder niet genoemd worden maar wij waarderen het zeer. De kleding zal worden verstuurd naar het kindertehuis Abelite in Istalsna en de school in Straupe.


Abelite liet weten dat de omheinde kinderspeelplaats met speeltoestellen klaar is en geopend is door de burgemeester. In het krantenartikel stonden lovende worden over de jarenlange ondersteuning vanuit Nederland.


Op 23 augustus 1989, dus nu 25 jaar geleden stonden 2 miljoen mensen, hand in hand,  600 km tussen de hoofdsteden van Estland, Letland en Litouwen, Tallinn, Riga en Vilnius, om geweldloos hun vrijheid af te dwingen. In 1991 verliet de bezetter Rusland deze vier Baltische Staten.

Hoe lang blijft deze vrijheid behouden !!!!!!!!!!!


De situatie in de Oekraïne geeft ook zorgen in de Baltische Staten. De mensen zijn ongerust. Op You-tube verschenen ook weer foto's van de lange rij mensen in 1991 die tussen Estland en Litouwen stonden om zo, geweldloos, de bevrijding af te dwingen.


Juli 2014 bezochten we in Letland enkele projecten op weg naar en van onze vakantiebestemming Estland.


Riga, Inara en Olya Truhanova: Moeder en dochter zijn naar een kleine flat verhuisd omdat ze de kosten van de oude flat niet meer konden opbrengen. Een oude opgang, een houtkachel om op te koken en om in de winter de flat op   temperatuur te houden. We konden ze een financiële bijdrage geven en kleding voor de zomer. Oma Truhanova deelde mee in  de kleding uitdeling.


Ainazi hospital: Ilona Balode was blij ons te zien en toonde ons enkele projecten. De bus die door ons werd geschonken is toe aan wat onderhoud. De onderdelen zijn inmiddels aangekocht. In de tuin was weer de rood/wit/blauwe kleur van ons Nederland in bloemen te zien en dat doet je toch elke keer weer wat dat de verbondenheid met ons land is en blijft bestaan.


Straupe:  Onverwachts langs bij het gezin van Ilze Alksne. Voor ons een beproeving om hun boerderij te vinden. In de middle op nowhere. Het adres was ons bekend en we hadden op Google maps ons voorwerk gedaan, maar duidelijk werd dat we de verkeerde richting ingingen. Gevraagd aan de politie, de pastor van de kerk, maar uiteindelijk werden we geholpen door een oude vrouw. Links rechts, ongeveer 7 kilometer de polder in. De 7 km. bleken ruim 11 kilometer over een stoffige en met keien bezaaide weg, slechts af en toe een boerderij. Blijven vragen en uiteindelijk waren we er. "Kruzes"in Straupe. Een boerderij waar met plastic de wind en de kou werd tegengegaan bij de ramen. Ilze stond buiten en met handen en voeten wisten we eruit te komen. Haar man lag in het ziekenhuis met o.a. de ziekte van Lyme. Familie hielp op de boerderij en de kinderen waren bij familie aan het logeren.

Haar financieel ondersteund en haar na onze thuiskomst, in het Lets, een brief gestuurd met de uitleg over ons bezoek. Geen controle, maar meeleven  met een familie die het erg moeilijk heeft.

Riga: een bezoek gebracht aan de familie Skutelis en met Dainis afspraken gemaakt over ons 5 mei concert 2015.


De Pelgrimshoeve in Zoetermeer sponsorde ons met een bijdrage van € 1000.- voor de aanschaf van naaimachines en kookgerei voor de school in Straupe zodat de meisjes, die tot 14 jaar op school zitten, hun huishoudelijke taken kunnen leren. We maakten een bedrag over van € 1650.- voor de aanschaf van de naaimachines(vervanging van de machines die we in 1997 schonken) potten en pannen, voor de allerkleintjes een trampoline en geld voor de paasvieringen op school.

Diverse gezinnen in Letland, waaronder de fam. Alksne, het kindertehuis Abelite en het kinderziekenhuis in Ainazi werden met Pasen ondersteund voor een totaalbedrag van

€ 1900.-


Momenteel zijn wij bezig om een gedeelte van een excursie dag in juni te organiseren voor een groep van 50 studenten van de studie Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde uit Nijmegen. De studenten zullen een bezoek afleggen aan de lagere school in Ainazie, het psychiatrische kinderziekenhuis van Ilona Balode, dit nadatze zij ontvangen door de burgmeester van Salacgriva. De excursie gaat verder naar SOS kinderdorpen in  Valmiera en men bezoek de oude stad Cesis.


Vandaag werd 30 kg nieuwe babykleding verstuurd naar Ludza en Riga voor de ondersteuning van de instituten Baby-box en Mother -club.

Bij baby-box worden baby's van 1 dag tot een jaar opgevangen en gehuisvest. De baby's worden door hun moeder/ouders achtergelaten omdat men er niet voor kan of wil zorgen. Het betrof hier babykleding aangeschaft bij Daan veilingen.


Afgelopen week mocht Valery Satibaldievs, onze soliste voor het concert in 2015, deelnemen aan een muziekconcours in Milaan. Door de 1e ronde kwam ze met glans heen en werd uitgenodigd voor een nieuw concours.Mocht ze ook dit concours winnen dan krijgt ze een optreden voor de Italiaanse TV aangeboden.Italiaanse muziekcritici waren erg enthousiast.


Eind februari 2014 werd bij DAAN veilingen een partij nieuwe kinderkleding gekocht.De 1200 stuks kinderkleding zal worden verdeeld over diverse projecten in Letland in de plaatsen Ludza, Ainazi, Straupe, Stalgene en Riga.Alles zal op maat en op jongens en meisjeskleding worden gesorteerd, verpakt en verzonden. Inmiddels is de 300 kg kinderkleding op de plaatsen van bestemming aangekomen t.w.

kindertehuis Abelite in Ludza de 50 kinderen kregen allemaal een nieuwe outfit, Straupe Pamatskola- de 200  leerlingen kregen allemaal nieuwe zomerkleding - . Daarnaast werden diverse gezinnen  in Straupe, Stalgene, Ludza en Riga voorzien van nieuwe kinderkleding.

Voor de 60 kg babykleding wordt nog een passende bestemming in Letland gezocht.

Een partij nieuwe winterkleding, snowboots en laarzen zal in september worden verzonden naar Letland.

In de jaarvergadering van 19 januari 2014 is door het bestuur de staat van baten en lasten en het jaar/beleidsplan 2014/2015 goedgekeurd.                                                           


Reis Letland 2013

Op 6 december 2013 gingen Joop en Coby op weg naar een winters Letland, om daar weer diverse projecten te bezoeken en financieel te ondersteunen.

Triest was het bericht dat de man van Ilze Alksne kort voor onze komst een herseninfarct heeft gehad en beide armen niet meer kan gebruiken. Op de boerderij is dit een ramp en nu moet het gezin, de 4 dochters, het nodige werk gaan verrichten om het kleine bedrijfje draaiende te houden. We hopen dat zich toch nog enig herstel zal laten zien.


We bezochten de school en werden ontvangen met een schoolconcert. De kinderen zagen er fantastisch uit in de nieuwe danskleding.Daarna naar de kerk in Straupe waar we een orgel en kokla concert kregen. Een ontvangst door de burgemeester die zijn waardering uitsprak over de jarenlange ondersteuning van het dorpje Straupe, Ook bezochten we Stalgene en diverse adressen in Riga dit terwijl het -11 graden was en er een koude wind stond.

Op 11 december waren we weer terug in Nederland. In totaal werd een bedrag van € 18.000.- weggeschonken aan diverse projecten en doelen om toch een "warme" kerst te kunnen vieren.


Deze week kregen we van de "Paardenstal" in Berkel en Rodenrijs een bedrag van  € 2000.-welk bedrag we gaan besteden aan de inrichting van een speelplaats voor de allerkleinsten van het kindertehuis Abelite in Istalsna.Paardenstal Stichting "Onder de Toren" hartelijk dank.


Speculaaspoppenactie 201e: Mede hierdoor konden we al 11 jaar kinderprojecten steunen in Letland eindresultaat  9327 speculaaspoppen verkocht, inmiddels hebben we de meeste poppen bezorgd. Dit was mede mogelijk door de welwillende medewerking van onze secretaris Jaap Verboon, die ruimte en zijn bus beschikbaar stelt om dit mogelijk te maken.

Op 23 augustus werden via Novelties Berkel en Rodenrijs 3 dozen met ieder 30 kg nieuwe kleding verzonden naar het kindertehuis Abelite in Ludza, de lagere school in Straupe en het psychiatrische kinderziekenhuis in Ainazi.

Op het zelfde moment kwam bericht van Welkoop Barneveld, dat we daar alle nog aanwezige kinderkleding, hoofdzakelijk winterkleding, kunnen ophalen oor Letland voor 20% van de verkoopwaarde.Ook deze partij zal haar bestemming vinden naar Letland.


Fantastisch:

Het zal maar op je pad komen!!!!. Tijdens ons winkelen in Putten  kwamen we voorbij en in de kindermodezaak La Chicana in Putten (Gld)

Na in de uitverkoop diverse kinderkleding te hebben gekocht tegen 80% korting - raakte de eigenaresse geïnteresseerd in onze beweegredenen van de aankoop van verschillende maten kinderkleding. Na ons verhaal en na overleg met de mede eigenaresse werd besloten dat we de hele tafel met kinderkleding mee mochten nemen voor Letland. Het zal wel zo hebben moeten zijn dat we op dat moment in Putten waren. Auto vol met zakken broeken, truien, leggings etc.

Met deze gift kunnen we veel kinderen o.a. in Straupe maar ook van het kindertehuis Abelite in Ludza blij maken met nieuwe kleding. Net even iets anders als reeds gedragen kleding.  Directie LA CHICANE PUTTEN, hartelijk dank voor jullie fantastische gift  met een grote winkelwaarde.


Gift van de PAARDESTAL Berkel € 3000.-


De 2e handswinkel "de Paardestal" bestaat 30 jaar en dat wilde men niet zomaar voorbij laten gaan. Het bestuur en de vrijwilligers besloten 5 organisaties in Berkel en Rodenrijs een gift te overhandigen van ieder € 3000.-

Een fantastische opsteker voor alle goede doelen.


Wij zullen dit bedrag besteden aan een project in het kinder psychiatrische ziekenhuis van Ilona Balode in Ainazi, waar momenteel 70 kinderen verblijven.

"de Paardestal" van harte gefeliciteerd met jullie jubileum en hatelijk dank voor jullie sponsoring.


Sportkleding Chr. Korfbalvereniging FIKS uit Oegstgeest naar Letland.


De afgelopen maand mochten wij van FIKS uit Oegstgeest 60 gebruikte maar zo goed als nieuwe trainingspakken en shirts ontvangen. Deze kwamen beschikbaar i.v.m. nieuwe shirt sponsor.

De trainingspakken werden opgestuurd naar het kindertehuis Abelite in Ludza, vooral de kleine maatjes, zodat deze kinderen nu ook kunnen gaan sporten  met normale sportkleding. Al eerder hadden we nieuwe polo sportshirts opgestuurd.

De 2e partij ging, via de  burgemeester van Ludza, naar een sportclub in Ludza.

FIKS bedankt voor het gunnen van jullie sportkleding met een nieuw  leven. 


Sponsorloop PWA  school Berkel en Rodenrijs   € 3773.-


Afgelopen juli werd er door 400 kinderen van de Prins Willem Alexanderschool in Berkel en Rodenrijs een sponsorloop gehouden. Met veel enthousiasme liepen de leerlingen, bijgestaan door ouders, leerkrachten en opa's en oma's hun rondjes rond de school om zo geld in  te zamelen voor 2 doelen, t.w. een bijdrage voor de organisatie van een schoolplein orkest en een bijdrage voor onze Stichting.

De sponsorloop bracht ruim € 8000.- op, waarvan het fantastische bedrag van € 3773.- beschikbaar kwam voor 2 projecten in Letland. Zo zullen de lagere school in Straupe en het kindertehuis Abelite in Istalsna hun projecten ondersteund zien vanuit deze opbrengst.